Lügatler :

acip : acaip, şaşırtıcı
ehl-i fen ve mektep : fen ilimleriyle, öğrenim ve öğretim işleriyle meşgul olan
ehl-i îman : Allah’a inananlar, mü’minler
ekser : çoğunluk
i’câz : mu’cize oluş, bir benzerini yapmakta başkalarını aciz bırakma
i’câz-ı Kur’âniye : Kur’ân’ın mu’cize oluşu
lem’a : parıltı
medar-ı şüphe ve itiraz : şüphe ve itirazlara sebep olan
muallim : öğretmen
nükte : ince ve derin anlamlı söz
şâkirt : talebe, öğrenci
umum : bütün
Zülfikar : Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Peygamber Efendimizin mu’cizeleri ile ilgili olan bir eseri
Ana Sayfa | Risale-i Nur Külliyatı | Asa-yı Musa
بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

Bu acip asırda ehl-i îman, Risale-i Nur’a ve ehl-i fen ve mektep muallimleri Asâ-yı Mûsa’ya şiddetle muhtaç oldukları gibi; hâfızlar ve hocalar dahi Zülfikar’a şiddetle muhtaçtırlar.

Evet, mesela i’câz-ı Kur’âniye bahsindeki ekser âyetlerin medar-ı şüphe ve itiraz olmuş aynı yerlerde, i’câzın lem’aları ve Kur’ân’ın güzel nükteleri ispat edilmiş.
Umum Risale-i Nur Şâkirtleri nâmına
Said Nursî
aaaaaaaaa

Dipnotlar - Arapça İbareler - Haşiyeler :

1 : Her türlü noksandan uzak olan Allah’ın adıyla.
| Sonraki Sayfa »
Önceki Risale: Muhakemat / Sonraki Risale: İlk Dönem Eserleri
Bu bölümde görmüş olduğunuz kaynaklı ve lügatli Risale-i Nur külliyatı Söz Basım Yayın tarafından hazırlanmış ve kendilerinin izni ile siteye eklenmiştir.
Sorularlarisale sitemizin kütüphanesine külliyat hediye eden; Söz Basım Yayın, RNK ve Sözler Yayınevlerine de teşekkür ederiz.