Son Eklenen Cevaplar

"Bunu da inkâr etmem, medeniyette vardır mehâsin-i kesire. Lâkin, onlar değildir ne Nasrâniyet malı, ne Avrupa icadı, Ne şu .. Bir meclis-i misalîde, şeriatle medeniyet-i hazıra, dehâ-i fennî ile hüdâ-yı şer’î muvazeneleri kategorisine 26-Eylül-2016 tarihinde eklendi.
"Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış." Buradaki "dehşetli hadiseler" neler .. Arabî Hutbe-i Şamiye eserinin tercümesi kategorisine 26-Eylül-2016 tarihinde eklendi.
"Demek, Kur’ân’dan gelen o Sözler ve o nurlar, yalnız aklî mesâil-i ilmiye değil, belki kalbî, ruhî, hâlî mesâil-i .. Üçüncü Mesele olan Üçüncü Risale kategorisine 26-Eylül-2016 tarihinde eklendi.

Rastgele Soru-Cevaplar

"Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahipsiz bir hayvan değildir."(Mesnevi-i Nuriye, Lâsiyyemalar)