"Merak etmeyiniz, sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor."(Şualar, On Birinci Şua)