"Zaaf gururun madenidir. Acz muhalefetin menşeidir. Merak ilmin hocasıdır."(Mektubat, Hakikat Çekirdekleri)