"Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı. Uyan ey kalbim vakt-i fecirde." (Sözler, On Sekizinci Söz)