"Kabir var; hiç kimse inkâr edemez. Herkes, ister istemez oraya girecek."(Sözler, On Üçüncü Söz)