"Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar." (Şualar, Yedinci Şua)