"Eğer Allah'ı buldunsa, bütün eşya senindir gör. Eğer Mâlik-i Mülke memlûk isen Onun mülkü senindir, gör."(Sözler, On Yedinci Söz)