"Senin iktidarın kısa, bekan az, hayatın mahdut, ömrünün günleri mâdud ve her şeyin fânidir. Öyleyse, şu kısa, fâni ömrünü fâni şeylere sarf etme ki, fâni olmasın..."(Mesnevi-i Nuriye, Zerre)