"Kavga kapısını kapamak için banka (ribâ/faiz) kapısını kapayınız."(Sözler, Yirmi Beşinci Söz)