"Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun..."(Mesnevi-i Nuriye, Habbe)