Risale-i Nur'a Sıra Dışı Bakış

Bu çalışmamızda, risalelerdeki hakikatlere, alışageldiğimizin dışında bir bakış açısı bulacaksınız. Sinan YILMAZ Hocamızın bereketli kaleminden gelen çalışmaların büyük istifadeye medar olacağını ümit ediyoruz.

Her hafta ortalama iki adet soru-cevap ekleyerek, bu minvalde bütün Külliyatı tamamlamayı hedefliyoruz. Her risaleyi tek tek ele almak üzere, Sözler kitabının Birinci Söz'ünden başlıyoruz.

Gayret bizden, inayet ve muvaffakiyet Allah'tandır.