Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Haber Grubu
Mail adresiniz:
(Haftalık e-bülten aboneliği)

Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor... Bu ifadeleri devamıyla birlikte izah eder misiniz?

Yazar: Sorularla Risale, 31-7-2010

"Dedi: "İslâm parça parça olmuş."

"Dedim: "Tahsile gitmişler. İşte Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor. Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor. Kafkas ve Türkistan, İslâmın iki bahadır oğullarıdır; Rus mekteb-i harbiyesinde talim alıyor. İlâ âhir..."

"Yahu, şu asılzade evlât, şehadetnamelerini aldıktan sonra, herbiri bir kıt'a başına geçecek, muhteşem âdil pederleri olan İslâmiyetin bayrağını âfâk-ı kemâlâtta temevvüc ettirmekle, kader-i Ezelînin nazarında, feleğin inadına, nev-i beşerdeki hikmet-i ezeliyenin sırrını ilân edecektir."(1) 

Ehli küfür nasıl ki, insanlık için bir plan hazırlayıp, İslam’ın önünü kesmeye ve küfrü hakim kılmaya çalışıyor ise, kaderin de İslam için bir planı vardır. Kader bu planın işlemesi için ehli küfrün kurmuş olduğu planları neticesiz bırakacaktır. Allah’ın insanlık için ezelde takdir ettiği mana elbette hükmünü icra edecektir.

Burada "feleğin inadına" tabiri, ehli küfrün kurmuş olduğu çarkın ve sistemin tersine ve aksine, demektir. Yani kafirin bir planı varsa, Kaderi ezelinin de bir planı vardır. Elbette bu iki plan biribirinin inadına ve aksine olacaktır. Bu yüzden İslam aleminin şu anki zayıflığı bizleri ümitsizliğe düşürmesin, gelecek ve istikbal feleğin inadına ve aksine rağmen İslam’ın olacaktır.

Şimdiki bazı olumsuz haller veya dağınıklıklar bir süreçtir. Bu süreç ilelebet devam etmeyecektir. Nitekim Üstad Hazretlerinin ifade ettiği mana, Birinci Dünya Savaşı'nın o dehşetli ve perişan günlerinde söylenmiş bir ifadedir. Ve söylediklerinin büyük bir kısmı da vuku bulmuştur.

Hindistan İngiliz sömürüsünden kurtulmuş, Kafkas ve Orta Asya'da yaşayan soydaşlarımız Rusya’nın egemenliğinden kurtulmuştur. Üstelik onların askeri alt yapılarını da beraberinde alarak kurtulmuşlardır. Bütün bu gelişmeler ilerideki kemal mananın habercileri ve işaretçileri hükmündedir.

Sosyal olaylar ve değişimler geniş ve dağınık olduğu için, cüzi ve basit akıllar bu olayları ve değişimleri kuş bakışı şeklinde seyredemiyorlar. Konjonktürel bakışın ve cüzi güncel olayların içinde hapsoluyorlar. İlerisi için öngörüde bulunmak, ya keskin bir kalbi aydınlık ister  ya da deha derecesinde bir zekavet ile olur. Her iki hal Üstad Hazretlerinde şiddetli bir şekilde  bulunduğu için, tespit ve teşhislerinde şimdiye kadar bir inhiraf ve şaşma görülmemiştir.

Biz şu anki güncel olaylarla bu büyük tespiti iyi okuyamıyoruz. Üstad Hazretleri komünizmin dünyayı kasıp kavurduğu bir hengamda Sovyetler Birliğinin yıkılacağını tarihi ile bildirmiştir ve aynen dediği gibi çıkmıştır. 

(1) bk. Sünuhat, Devaü'l-Ye's.

Okunma Sayısı : 6090


Pdf Olarak Kaydet - Word Olarak Kaydet

Paylaş |

Yorumlar / Yeni Yorum Ekle

Soru ve cevap hakkında yorumlarınızı, cevaba katkılarınızı ve önerilerinizi bize bu alandan gönderebilirsiniz.
Yorum yazabilmeniz için üye olmanız veya eğer üye iseniz üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Gelen Yorumlar

okırkpınar 31-Temmuz-2010

"Hindistan, İslâmın müstaid bir veledidir; İngiliz mekteb-i idadîsinde çalışıyor" O zamanlar Hindistan İngilterenin sömürgesindeydi.İdadi lise demektir savaşmadan Pakistanın doğacağına işarettir ve öyle oldu. "Mısır, İslâmın zeki bir mahdumudur; İngiliz mekteb-i mülkiyesinden ders alıyor"Hindistan mülümanlarının idadide lisede okumaları,Mısırlıların mülkiyede fakülte tahsili yapmaları kültür seviylerine bir işaret olurken Mısırın politik çabalarla İngilizlerden kurtulacağını belirtiyor ki öyle oldu. Zamanın Efendisi sayfa:47-48 Hekimoğlu İSmail