Risale-i Nur'u dünyaya alet etmek ne demektir, nasıl anlamak gerekir; örnekler ile açıklar mısınız?


Risale-i Nur'un o eşsiz ilminden gelen ilim ve feyzi; cemaatin şahsı manevisinden çıkan kuvvet ve katkıyı şahsi çıkarlarımız istikametinde kullanma düşüncesi ve niyeti, Risale-i Nur'u egosuna ve dolayısı ile dünyaya alet etmek hükmündedir.

Risale-i Nur'u işlerim iyi gitsin, kazancım bereketli olsun niyeti ile okumak, bir cihetle, Risale-i Nur'u dünyaya alet etmek sayılır. Zira bereket amaç değil, amaca ikram olarak verilen bir hediyedir.

Risale-i Nur'u sırf çevre edinmek veya ticari bir pazar oluşturmak amacı ile okumak da, bir cihetle Risale-i Nur'u dünyaya alet etmek demektir.

Risale-i Nur'u Allah’ın rızasına ulaşmada bir vesile olarak görmek değil de, manevi makamları elde etmede bir vesile olarak görmek de bir cihetle dünya hesabına bir bakıştır vs. Örnekleri çoğaltmak mümkün.

Özet olarak, Risale-i Nur'u Allah’ın rızası dışında hangi amaçla kullanırsak kullanalım, dünya için kullanmış oluruz.